Close

Yerel Hizmetler ve Kayyum Raporu

Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi olarak yaklaşan yerel seçimler öncesinde Kürt katılımcıların kayyum atamalarını nasıl değerlendirdiklerini ortaya koymak amacıyla bu saha araştırmasını gerçekleştirdik.

Saha araştırmamızda kayyum atamalarının yerel hizmetlere etkilerini, seçime katılımı ne yönde etkilediğini, seçme ve seçilme hakkına, ifade ve örgütlenme özgürlüğüne müdahale olup olmadığı, kültürel faaliyetlere etkilerini, kamusal alanda anadili kullanımını sınırlayıp sınırlamadığını, kadına yönelik şiddeti önleme konusunu ve toplumsal barışı ne yönde etkilediğini Kürt katılımcılar nezdinde ölçmeye odaklandık. Bu araştırmada temel amacımız, yaklaşan yerel seçimler öncesinde, 2016’daki darbe girişimden sonra uygulamaya konulan kayyum atamalarının yerel temsiliyet krizi başta olmak üzere yerel hizmetlerle ilgili yarattığı sorunları ortaya koymaktır. Saha araştırmamız kayyum atamalarından doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen Kürt toplumunun tutum, görüş, beklenti ve önerilerini ortaya koyarak demokratik süreçlerin sağlıklı bir şekilde işletilmesine, halk iradesinin tecellisine, yerel hizmetlerin doğrudan yapılmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.