HAKKIMIZDA

Küresel ölçekte yaşanan büyük olgular neticesinde yeni politika ve stratejilerin belirlenmesi ve geliştirilmesi büyük bir gereksinim olarak önümüzde duruyor. Yeni sistem teorilerinin ve toplumsal modellerin tartışıldığı bir çağda zaman ve mekanın bulunuşunda bütünleşmiş bir düşünce kuruluşunun dünyadaki bu gelişmelerin değişim dinamiklerini anlamak açısından acil bir gereklilik olduğunu görüyoruz.

Tüm bu sebeplerden yola çıkarak,

SPECTRUM HOUSE bağımsız araştırmacıları ve farklı çevrelerden akademisyenleri bir araya getirerek Türkiye’de toplumsal barış, ekonomik refah, demokrasi, eşitlik ve sürdürülebilir çevre ve kent politikaları konularında analizler, araştırmalar ve politika önerileri üretmek üzere kurulmuş bağımsız bir düşünce merkezidir. SPECTRUM HOUSE karar alıcılara doğru, gerçekçi ve toplumcu politikalar belirleyebilmelerine katkı sunmak amacıyla evrensel normlar çerçevesinde kapsayıcı ve sürdürülebilir politika ve stratejilerin geliştirilmesine yönelik çözüm önerileri ve perspektifler sunar.

 

FAALİYETLERİMİZ

  • Siyasi, iktisadi, sosyal, ekonomik içerikli kamuoyu araştırmaları ve aydınlatıcı, öğretici ve uygulamaya dönük araştırma ve incelemeler yapar ve yayınlarız,
  • Her türlü araştırma ve incelemeyle ilgili proje analiz hizmetleri veririz,
  • Tüzel ve gerçek kişilere, kurum ve resmi kuruluşlara risk değerlendirme faaliyetleri yapar, raporlar ve danışmanlık hizmetleri veririz,
  • Kurum ve şirketlere bülten ve danışmanlık hizmetleri veririz.