Close

Kürt Meselesi ve Barış

Kürt katılımcıların Kürt meselesi ve barış konularıyla ilgili algı, tutum ve beklentilerini ölçmek amacıyla 10-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında NORDEM ve Beraberce ile 15 ilde 1134 Kürt katılımcıyla saha araştırması gerçekleştirdik.

Saha araştırmamızda Kürt meselesinin ekonomik, toplumsal ve siyasal yansımaları ve bu meselenin güvenlikçi ve polisiye yöntemlerle çözülmeye çalışılmasının Kürt katılımcıların nezdinde nasıl algılandığını ölçmeye odaklandık. Kürt meselesinden kaynaklı sorunların Kürtlerin gündelik hayatlarına ve siyasal tercihlerine etki etme derecelerini, hükümet, muhalefet ve HDP’nin bu meselenin çözümü konusunda ne tür politikalar geliştirmeleri gerektiğine yönelik tutum ve beklentileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kürt meselesiyle ilişkili olarak katılımcıların “barış” meselesi ile ilgili algılarını ve bu konuda kurumlar, sivil toplum, siyasi partiler ve liderlerden beklentilerini anlamaya odaklanmaktadır. Araştırmamızın saha bulguları, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve parti tercihlerine göre detaylandırılıp analiz edilmiş, bu kategorilerin Kürt meselesinden kaynaklı sorunların nasıl algılandığına etkisi ortaya konulmaya çalışılmaktadır.