Close

İstanbul Seçmen Eğilimi Raporu

31 Mart’ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, Türkiye siyasetinde yerel seçimleri aşan bir bağlamı bulunmaktadır. Bu seçimler, politik ve sosyal etkileri, iktidar ve muhalefet bloklarının yapılanışı gibi konularla öne çıkmaktadır. İktidar ve muhalefet bloklarının, önümüzdeki seçimlere atfettikleri örgütsel, politik ve konjonktürel anlamlar, 14-28 Mayıs Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına bağlı olarak, mevcut durumun devamı ya da tersine dönüşü açısından kritik önem taşımaktadır.

2023 seçimlerinde iktidar bloku lehine çıkan avantajlar, 31 Mart yerel seçimlerinin önemini daha da artırmaktadır. Muhalefet bloku için ise bu yerel seçimler, 14-28 Mayıs 2023 seçim sonuçlarıyla ortaya çıkan örgütsel dağınıklığı gidermek ve yenilgiyi telafi etmek için bir fırsat olarak görülmektedir.