Close

İSTANBUL 31 MART 2024 İSTANBUL YEREL SEÇİM RAPORU

31 Mart 2024’te yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 10 gün kaldı. Hem iktidar hem de muhalefet blokları yerel yönetimleri hegemonya inşasının önemli araçlarından biri olarak görmekte ve seçim hazırlıklarını da bu bağlamda sürdürmektedir. Özellikle 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden sonra ortaya çıkan tablo, muhalefet partilerinin dağılması, monoblok bir şekilde hareket etme vasfını yitirmesi, buna karşılık iktidar blokundaki konsolidasyon, 31 Mart’taki seçimleri daha da önemli bir hale getirmiştir.