Close

İki seçim arası Kürt seçmen eğilim raporu

Yaptığımız saha araştırmasında Kürt seçmenlerin hem 14-28 Mayıs Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ile ilgili tutum ve algılarını ölçmek hem de 2024’te yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin beklentilerinde ve siyasal tercihlerinde etkili olan faktörleri belirlemeye çalıştık. Bu bağlamda araştırmamızın saha bulguları, yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve parti tercihlerine göre detaylandırılıp analiz edilmiş, bu kategorilerin katılımcıların seçim davranışı, memnuniyet ve beklentilerine etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Üç temel bölümden oluşan araştırma raporumuzun birinci bölümü Kürt katılımcıların sosyo-ekonomik durumlarını kapsayan demografik içerikli sorulardan; ikinci bölümü katılımcıların 14-28 Mayıs genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili algı ve memnuniyetlerini belirlemeye çalışan sorulardan; üçüncü bölümü ise katılımcıların 2024 yerel seçimleriyle ilgili beklentilerinin, politik eğilimlerinin ve oy verme davranışlarının temelinde yatan dinamiklerin analizinden oluşmaktadır.

Rapor, katılımcıların 2018 Genel Seçimleri ve 2019 Yerel Seçimlerindeki oy verme davranışı ve siyasi tercihlerinin 2023 Genel ve Cumhurbaşkanlığı Seçim sonuçlarıyla karşılaştırmalı analizini yapmakta ve söz konusu tercihlerin 2024’teki yerel seçimlere muhtemel etkisine, siyasi partiler arasındaki oy geçişkenliğine odaklanmaktadır. 2018’den bugüne kadar aradan geçen altı yıla yakın zaman dilimindeki siyasi eğilimler ve bu eğilimlerde belirleyici olan faktörler tespit edilmeye çalışılmıştır.