ARAŞTIRMACILAR

Spectrum House’da Genel Direktör olarak görev yapmakta olan Azad Barış lisans ve yüksek lisans derecelerini Hamburg Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden almıştır. Doktora derecesini felsefe alanında Leuphana Lüneburg Üniversitesi ve Ruhr Üniversitesi’nden alan Barış, Hamburg Üniversitesi Siyasal Bilimler ve İktisadi Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. Aynı üniversitede Neoliberal Dünya Düzeni ve Toplumsal Katılımcılık Fırsatları ve Kent Sosyolojisi temalı iki dönemlik araştırma projesinde yer almıştır. Leuphana Lüneburg Üniversitesi’nde Kültürlerarası İletişim ve Uygulamalı Kültürel Çalışmalar alanında öğretim görevlisi olarak çalışmalarda bulunan Azad Barış, 1998’den beri başta Ezidiler olmak üzere, azınlıklarla ilgili birçok projede yer almış ve yine azınlıklarla ilgili kültürel antropolojik ve inanç kökenleri üzerine çalışmalar yürütmüştür. Avrupa içi entegrasyonu, neoliberalizm ve sosyalizasyon teorileri başta olmak üzere sosyal bilimler alanında çalışmalarına halen devam etmektedir.

Ebru Özdemir İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nin ardından 2002 yılında Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden Avrupa Birliği Sanayi ve Ticaret Politikaları teziyle mezun olmuştur. Yüksek lisans derecesini 2004 yılında Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü’nden almıştır. 2005 yılında kurduğu danışmanlık şirketinde, uzun yıllar Proje Koordinatörü olarak çalışmıştır. 2016 yılından beri aktif olarak çeşitli sivil toplum kuruluşlarında gönüllü ve yönetici olarak görev almaktadır. Çalışma alanları arasında toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık, azınlık hakları ve siyasal iletişim stratejileri yer almaktadır. 2021 yılından beri Spectrum House’da Genel Koordinatör olarak görev yapmaktadır.

Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisansını Kentucky Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır. Doktora derecesini, 2000 yılında Kentucky Üniversitesi Ziraat Ekonomisi Bölümü’nden Çevresel Ekonomi alanında almıştır. 2005-2019 yılları arasında Lasell Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmış, doçent unvanı almış ve aynı üniversitede yedi yıl boyunca Muhasebe-Ekonomi-Finans Bölümü başkanlığı yapmıştır. Ayrıca Northeastern University ve University of Boston, Massachusetts’de dersler vermiştir. Çevresel Kalite ve Ekonomik Gelişme üzerine makale ve yayınları bulunmaktadır. Şu sıralar Döngüsel Ekonomi alanında araştırmalar yapmakta ve Vagenigen Üniversitesi “Döngüsel Bio-Ekonomi Politikaları” MicroMaster programında çalışmalarını sürdürmektedir. Spectrum House’a Uluslarası İlişkiler Direktörü olarak 2021 yılında katılmıştır.

Natalya Ketenci is a Professor in Economics at Yeditepe University, Turkey, where she has been employed for the past 17 years. Since 2022, she is the director of the Management Application and Research Center at Yeditepe University (MARC-YUVAM). She received her Ph.D. degree in Economics from the University of Reading, UK (2003) and an MSc in Mathematics from the Kazak State National University (1996). At the same time, she is a member of the Centre for Euro-Asian Studies at the University of Reading’s Henley Business School. Dr. Ketenci was assisting in the preparation of the Transition report 2001: Energy in transition in the European Bank for Reconstruction and Development, London (UK). Her works have been focused on international trade issues in the European Union and emerging countries. Her current research has a focus on energy issues in Turkey and on energy links between European and transition countries. She is one of the editors and authors of Economics and Politics of Energy in the Middle East and Eastern Europe and Turkish-Russian Relations: Prospects and Challenges books published by Lexington Books in 2021 and 2019. Her publications include contributions to such journals as Energy, Russian Journal of Economics, Empirical Economics, Economic Modeling, and Research in Economics.

Lisansını Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde, yüksek lisansını North Carolina Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora derecesini 2010 yılında, Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden aldı ve halen aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Araştırmaları konuları arasında uygulamalı makroekonomi, finansal piyasalar, ekonomik büyüme ve gelişmeler, döngüsel ekonomi bulunmaktadır.

Yasin Duman, Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji lisans (2013) ve Sabancı Üniversitesi’nde Çatışma Analizi ve Çözümü yüksek lisans (2015) programlarından mezun olduktan sonra Coventry Üniversitesi Güven, Barış ve Toplumsal İlişkiler Merkezi’nde Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar bağlamında gruplar arası ilişkiler ve entegrasyon alanında doktora (2021) çalışmasını tamamladı. Akademik çalışmalarına bağımsız araştırmacı olarak özerklik, çatışma ve barış, zorunlu göç, gruplar arası ilişkiler, ayrımcılık ve asimilasyon politikaları alanlarında yürüttüğü araştırmalarla devam etmektedir. Ayrıca 2017’den bu yana uluslararası yardım kuruluşlarının çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kalanlar için koruma, sosyal uyum ve ruh sağlığı ve psikososyal destek ihtiyaçları için Türkiye, Birleşik Krallık ve Irak’ta yürüttüğü projelere danışmanlık vermektedir.

OFİS

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Bilgisayarlı Muhasebe ve vergi uygulama ön lisans programından mezun olduktan sonra lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır. 2007-2010 yılları arasında İstanbul Kürt enstitüsünde yönetici olarak görev yapmıştır. Uzun yıllar Ar Yayınlarında İdari İşler sorumlusu olarak çalışan Altun 2021 yılı itibariyle İdari İşler Direktörü olarak Spectrum House’a katılmıştır. Ayrıca 2007 yılından beri özellikle kadın hakları alanında faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak çalışmalar yürütmektedir.

Fatma Özlem İZOL, Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Stajyer avukat olarak Globus Hukuk Bürosu’nda hukuk alanında çalışmalarına başlayan İzol, Aslan Hukuk Bürosu’nda yardımcı avukat olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sözleşmeli vekilliği görevini icra etmiş, 2015 yılında kendi hukuk bürosunu açmıştır. İş Hukuku ve Ceza Hukuku alanlarında çalışmalarda bulunan İzol, 2012 yılından bu yana kayıtlı bulunduğu Baronun CMK ve Adli Yardım merkezlerine bağlı olarak Kadın ve Çocuk Hakları alanında gönüllü avukatlık yapmaktadır. Hukuki Danışman olarak 2021 yılında Spectrum House’a katılmıştır.

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans eğitimin ardından finans alanında çalışmaya başlamış, 2002-2020 yılları arasında özel hastanecilik sektöründe mali işler koordinatörü olarak görev yapmıştır. 2015 yılından beri Özel Çocuklar ve kadın haklarıyla ilgili pek çok sivil toplum kuruluşunda gönüllü olarak yer almıştır. 2022 yılında Spectrum House’a Mali İşler Koordinatörü olarak katılmıştır.