Close

spectrumdusunce

Türkiye’de ittifak dinamikleri ve yeniden yapılanma ihtiyacı

İttifakların sadece geçici siyasi çözümler sunmak yerine, toplumsal bütünlüğü ve dayanışmayı teşvik eden uzun vadeli stratejiler geliştirmesi, Türkiye’nin demokratikleşme yolculuğuna ve daha adil, inklüzif bir toplumsal yapı inşa etmesine katkıda bulunacaktır.

ERDOĞAN: Hem iktidar hem Muhalefet

Türkiye siyasi tarihi, evrensel değerler ve o değerlerin biçimlendirdiği kavramlar etrafında değil, büyük oranda liderlerin karakterleri ve siyasal eğilimleri etrafında şekillenmiştir. Siyasi figürler temsil ettikleri ideolojik ve politik değerlerin ötesinde bir etki gücü ve alımlanma potansiyeline sahip olmuştur. Lider ile toplum arasındaki bu ilişki Türkiye’de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de bu temel çerçeve üzerinden şekillenmiştir. Demokrasiyi kurumsallaştıramamış, evrensel değerleri temel bir norm haline getirememiş, toplumsallığı eşit ve sürdürülebilir bir çerçeveye oturtamamış toplumlarda, lider kültü mutlak bir kurtarıcı figürüyle birleşerek topluma, siyasal, ekonomik ve iktisadi alana yön verir.

İsrail-Filistin savaşı ve Orta Doğu’ya olası etkileri: Arka plan, güncel durum ve olası senaryolar

Hem mitolojik hem aktüel hem teolojik temelleri olan hem de bölgesel hegemonya inşası bağlamında belli bir tarihsel arka planı olan İsrail ile Filistin arasındaki savaş ve çatışma hali, şimdiden İsrail ile Filistin arasında bir savaş olmaktan çıkıp Orta Doğu’da birçok dengeyi değiştirdi. 7 Ekim 2023’te HAMAS tarafından yapılan saldırılarla tekrar başlayan çatışmalar, şimdiden on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine milyonlarca insanın yerinden edilmesine ve birçok kentin yerle bir edilmesine sebep olan bir yıkımı da beraberinde getirdi. İsrail ile Filistin arasında başlayan ve 7 ayı aşkındır devam eden çatışmalar fiili olarak Lübnan Irak, Yemen, Suriye ve son olarak da İran’a sıçrayarak bölgedeki savaş ve çatışma dinamiklerini daha da aktifleştirdi.